Om Boken

Five star boost. Inklusive 100 utmaningar.

Den här boken är 160 sidor med tips och obekväma sanningar som ökar din kapacitet. Boken består av fem peppande avsnitt som handlar om personlig kapacitet och fem om affärsmässig kapacitet. Från oss båda. Sammanlagt 20 avsnitt som visar hur du förbättrar din kapacitet, både i privatlivet och på arbetet från våra olika perspektiv. Varje kapitel är uppdelad i olika avsnitt som ska få dig att reflektera, memorera, agera och emellanåt transpirera. Varje avsnitt avslutas med fem utmaningar till dig. Sammanlagt 100 utmaningar som förbättrar din kapacitet.

Vi berättar hur du vårdar och utvecklar dina tillgångar och resurser. Och hur du kan rikta den energin utåt. Vi ska lära dig att styra, påverka och förändra dina beteenden och vanor.